”Vi garanterar din trygghet med vår samlade mur och putskunskap.”

NYHETER


Narvavägen

Putsstart

Våra senaste projekt

Brf Fanan, Narvavägen. Totalentreprenad 
Nerknackning omputsning av fasad med fönsterrenovering

Rinkebyterassen, Andersson Company Byggnads AB
Nyproduktion tjockputs 

Myntkabinettet, Hässelby. Andersson Company AB Nyproduktion tjockputs

Strömvallen, Järfälla. Winge Byggnads AB                 Tegelmurning av nya omklädningsrum

Mjölnaren, Jakobsberg. JM AB                                            Tegelmurning fasader nyproduktion flerfamiljshus.

Brf Sparven, Norrtälje. Credentia AB                              Nyproduktion tjockputs

Brf Saltvinden, Östhammar. Credentia AB                    Nyproduktion tjockputs

Villa Olsson, Näsbypark. Alerydh Byggnads AB         Tegelmurning nyproduktion villa

 BESÖKSADRESS:  POLYGONVÄGEN 35      187 66 TÄBY     info@murettan.se     Copyright Murettan